Vol.678模特张思允Nice云南心愿脱蓝色OL制服露紫色内衣撩人诱惑写真[59P]_张思允_爱蜜社

Vol.678模特张思允Nice云南心愿脱蓝色OL制服露紫色内衣撩人诱惑写真[59P]_张思允_爱蜜社

按∶其子兼外感,所以身热口渴。如此四日,疙瘩亦消无芥蒂矣。

按此方即用西药沃度加HT谟之义也。 一九二一年春,哈尔滨报告文。

<篇名>30.答徐××问腹疼治法少年素有癖,忽然少腹胀疼。连尽两剂,灼热已退,从前两日未大便,至此大便亦通,而仍有烦躁不安之意。

 且肺肾为子母之脏,原相连属,子虚有损于母,子实即有益于母,果能使真阴充足,则肺金既不受心火之铄耗,更可得肾阴之津润,自能复其清肃下行之常,其痰涎咳嗽不治自愈也。复急取生石膏四两,赭石三两,又煎汤服下,仍觉停于胸间。

夫能消瘕,即能通月信,此原一定之理,然未经临证实验,不敢但凭理想确定也,后来津治杨氏女,因患瘰过服寒凉开散之药,伤其脾胃,以致食后胀满,不能消化,重用温补脾胃之剂,加生鸡内金二钱,以运化药力。盖此证无论何因,其贲门积有瘀血者十之七八。

可治以庄在田《福幼编》逐寒荡惊汤。由此知用药一道,过于放胆固多失事,若过于小心亦多误事也。

Leave a Reply