No.219灰色丝袜丝足高跟写真套图[30P]_丝袜模特_Legku丝袜

No.219灰色丝袜丝足高跟写真套图[30P]_丝袜模特_Legku丝袜

迁延两日热益盛,心中烦躁作渴。 服医药后防其呕吐可口含生姜一片,或于煎药时加生姜三片亦可。

证候自厕返后,觉周身发冷,更数小时,冷已又复发热,自用生姜,红糖煎汤乘热饮之,周身得汗稍愈,至汗解而其热如故。证候恶心呕吐,腹疼泄泻,得病不过十小时,吐泻已十余次矣。

俾用生怀山药细末七八钱许,煮作粥,调以白糖,作点心服之。诊断凡脉象弦者主疼,又主血液短少,此证之右胁非常疼痛,原为证脉相符,而其伤心劳心以致暗生内热者,其血液必然伤损,此亦证脉相符也。

证候心下胀满甚剧,喘不能卧,自言心中干甚,似难支持。证候午前微觉寒凉,日加申时,又复潮热,然不甚剧。

病患谓其家人曰∶吾从前服药十余剂,病未见愈,今因服莱菔汤而霍然全愈,若早知莱菔汤能如此治病,则吾之病不早愈乎?宜降其胃气兼引其上逆之血下行,更以清热之药辅之。

其下血剧时腰际疼甚,呼吸常觉短气,其脉左部弦细,右部沉虚,一分钟八十二至。 证候每日大便,必然下血,便时腹中作疼,或轻或剧,若疼剧时,则血之下者必多,已年余矣。

Leave a Reply